काठमाण्डौ, १० कार्तिक/  आन्तरिक राजस्व विभागले चालू आ.व.को प्रथम त्रैमासिकमा गत आ.व.को सोही अवधिको तुलनामा २४ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/ ०७५ असोज महिनासम्मको राजस्व संकलनको लक्ष्य रु. ५१ अर्व ३३ करोड ९९ लाख २२ हजार रहेकोमा रु. ५१ अर्व ६२ करोड ९७ लाख १३ हजार संकलन भई लक्ष्यको तुलनामा १०१ प्रतिशतको प्रगति भएको छ भने गत वर्षको असोजसम्मको असुलीको तुलनामा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

शीर्षकगत रूपमा आयकर तर्फ रु. २० अर्व ७३ लाख ८२ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर रु. १८ अर्व ३२ करोड २७ लाख ५२ हजार र अन्तःशुल्क तर्फ रु. १२ अर्व ८१ करोड ९३ लाख ३८ हजार संकलन गरेको छ । सो रकम लक्ष्यको तुलनामा आयकर तर्फ ९७ प्रतिशत, मूल्यअभिवृद्धि कर तर्फ १०३ प्रतिशत र अन्तशुल्क तर्फ १०३ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर क्रमशः रु. २० करोड २२ लाख ८४ हजार र रु. २७ करोड ७९ लाख ५७ हजार संकलन भएको छ । शिक्षा सेवा शुल्क तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ८५ प्रतिशत र स्वास्थ्यसेवा कर तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ७३ प्रतिशत संकलन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा आयकर १६ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर २५ प्रतिशत, अन्तशुल्क ३७ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा कर वृद्धिदर १५ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क वृद्धिदर १६ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागलाई आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि २ खर्व ९९ अर्व ९१ करोड ३७ लाख ४५ हजार लक्ष्य तोकिएको छ ।